Aktuality Tříkrálové sbírky

Mateřská škola Budišovice na návštěvě

Mateřská škola Budišovice nás opět navštívila a přinesla radost do komunitního centra sv. Kláry. Přišli se podívat na výstavu betlémů a výstavu Vánoce na dědine.  Jak to kdysi bylo zvykem v domácnostech se peklo pravidelně. Děti z těsta připravovali vánočky, nebo jiné vánoční...

TKS - Koledování v Pusté Polomi

Video: Tříkrálová sbírka - Pustá Polom    

Využití TKS 2020 v Charitě Hrabyně

Využití letošní Tříkrálové sbírky 2020 bude použit na rozvoj a provoz charitního a duchovního centra sv. Kláry v Hrabyni a také na rozvoj a udržitelnost chráněných dílen, které zaměstnávají zdravotně znevýhodněné spoluobčany, jenž jsou těžko zaměstnavatelní na volném trhu...

Záměry charit ČR pro Tříkrálovou sbírku 2020

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče...

Kontakt

Kontakt JUDITA MUDRA Charita Hrabyně Hrabyně 212 74767 Hrabyně tel. 553775370                     Mobil 731 625 869   www.hrabyne.charita.cz www.dilnyhrabyne.charita.cz POMÁHÁME, POMÁHEJTE S NÁMI   Hlavní...