CHRÁNĚNÉ  DÍLNY CHARITY HRABYNĚ

  Naším hlavním posláním a činností je zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, kteří mají svým zdravím zásadně ztížené životní i pracovní podmínky. Dáváme šanci některým z nich zapojit se do pracovního procesu a prostřednictvím systematické práce s pracovníky se snažíme zvýšit šanci některým z nich uspět na volném trhu práce a motivovat je k hledání pracovního uplatnění i mimo chráněné prostředí.

Celkový chod chráněných dílen v Hrabyni je upraven podle zdravotního stavu zaměstnanců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a zdravotní omezení.

V rámci naší organizace pracují tito lidé na všech našich úsecích. Z důvodu změny vyplácení dotačních titulů a příspěvků na provoz je většina našich zaměstnanců se zdravotním postižením zaměstnána v technicko-montážní dílně v Ostravě-Koblově. Pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením se snažíme nalézt také na dalších úsecích i když v nižší míře než v dílně. Máme tedy zaměstnance rovněž v komunitních, tiskových a reprografických službách a na obchodně-prezentačním úseku, komunitních a humanitárních činnostech. 

 

Pomáháme, pomáhejte s námi !!!

 

Hledáme partnery, firmy, instituce, kteří cítí potřebu pomoci lidem s postižením. Jak můžete pomoci např.nabídkou pracovních činností, nákupem našich výrobků a služeb, zakázkami atd. Práce je pro zdravotně postižené velice důležitá k sociálnímu začleňování do běžného života a také přivýdělkem ke svému mnohdy nízkému důchodu

 

 

 

  

Informace o našich chránění dílnách

Po půl roce od ničivého požáru se chráněné dílny vrací do Koblova

  Poslední zářijový víkend nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo být cokoliv jinak. Do chvíle, než si hlídač areálu, ve kterém sídlí také chráněné dílny hrabyňské Charity, všimnul stoupajícího dýmu u jednoho z domů. Plameny pohltily prostory dílen a jen díky včasnému zásahu hasičů...

Volná místa

Charita Hrabyně nabízí volné pracovní místa pro ozp

21.03.2018 14:08
 Chráněné dílny Charity Hrabyně - Koblov, rozšiřují počet pracovních míst  pro osoby se zdravotním omezením. Aktuálně nabízíme neobsazené pozice pomocného pracovníka. Práci nabízíme na částečný 4, nebo 6 hodinový úvazek. Pracovní doba od 07.30 do 11.30 nebo...


 

 

KONTAKT ZDE...