NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Co je náhradní plnění?

    Náhradní plnění je jedna z možností zákonné povinnosti dané zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kdy zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci je povinen zaměstnávat zdravotně postižené osoby. Zákon stanovil tento povinný podíl na 4 % a přepočítává se z celkového počtu zaměstnanců za celý kalendářní rok.

Jaké jsou možnosti plnění povinného podílu?

    Zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci má tyto možnosti:

  1. zaměstnání osob zdravotně postižených,
  2. možnost zaplatit do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením,
  3. náhradní plnění.
  4. kombinace bodů 1 - 3

Co se považuje za náhradní plnění?

    Za náhradní plnění se považuje odběr služeb či výrobků od zaměstnavatelů s více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

    Charita Hrabyně patří mezi  zaměstnavatele s více než 50% osob se zdravotním postižením a nabízí tak firmám, organizacím či institucím s více než 25 zaměstnanci možnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením odebráním služeb či výrobků.

      Nabízíme vám odběr našich služeb - reprografické a tiskové služby, kompletaci výrobků, balení, demontáž, dále pak prodej kancelářských a úklidových potřeb.

      Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v jednotlivých čtvrtletích roku 2014 pro potřeby náhradního plnění činí:

 

2014
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
OZP    24,07 22,06 16,93 18,13

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v jednotlivých čtvrtletích roku 2014  pro potřeby náhradního plnění činí: