Posláním charity je pomáhat bližním bez rozdílu rasy a vyznání a o to se snažíme i v naší charitě. Provozujeme dílny s chráněnými pracovními místy, vytváříme pracovní i sociální podmínky pro osoby se zdravotním omezením a osoby sociálně vyloučené.Cílem a posláním naší organizace je zaměstnávaní zdravotně postižených a sociálně vyloučených osob, naučit je novým činnostem, pracovním návykům a následně jim poskytnout pomoc se začleněním do společenského života a pracovního procesu.
Charitní centrum sv. Kláry je komunitní zařízení, které slouží obyvatelům, klientům, pacientům Rehabilitačního areálu v Hrabyni, ale také širokého okolí. Centrum slouží k smysluplnému využití stráveného volného času v areálu. Pořádáme vzdělávací přednášky, kulturně společenské aktivity, zabezpečujeme pravidelné duchovní služby, dále provozujeme charitní šatník a nabízíme oblečení pro sociálně vyloučené osoby u nás i v zahraničí.
Dílna Hrabyně provádí kompletační, montážní a demontážní práce. V rámci technických služeb zabezpečujeme a provádíme údržbu zeleně a také zimní údržbu. Dále provozujeme služby v oblasti tiskových a reklamních činností / potisk reklamních předmětů, tisk letáků, brožur, polepy/ atd. 
Dílna Koblov  provádí kompletační, montážní a demontážní práce, technické činnosti, sbíráme, třídíme a zpracováváme odpad /elektroodpad, plasty, vršky, oděvy,atd./ 
Charita Hrabyně prostřednictvím svých zástupců – tříkrálových koledníků – přichází do Vašich příbytků hlásat dobrou zvěst, radost, mír, pokoj a naději. Vaše příspěvky nám pomáhají po celý rok v konání dobra. 
Výsledkem Tříkrálové sbírky v roce 2015 byl ve výši 538.013,- Kč. Charita Hrabyně obdržela 65%  vykoledované částky tj. 355.944,- Kč, tento výnos daru pomohl pokrýt naše aktivity a služby.
Děkujeme Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli k průběhu Tříkrálové sbírky. Děkujeme dárcům za finanční podporu, asistentům v daných obcích, koledníkům za obětavou práci, starostům a starostkám, pracovníkům obecních úřadů, farnostem a kněžím za pomoc a propagaci a tímto můžeme naplnit naše společné motto: ,,Pomáháme, pomáhejte s námi!,,
 
 
 
 
                                       František Horsák, ředitel Charity Hrabyně
   Judita Mudra, zástupce ředitele a koordinátor sbírky Charity  
                      
 

            

     Mediální partner                Generální partner

         

  Mediální partner                 Generální partner

  

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity po celé ČR, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Průběžné výsledky v České republice  

Osvěčeni Charity Hrabyně na pořádání sbírek  

 

Tříkráloví sbírka 2018

Průběžné výsledky v České republice

 Výtěžek ČR                                  114 083 868 Kč Rozpečetěno pokladniček v ČR             ...

K+M+B přicházejí. Začněte nový rok dobrým skutkem.

K+M+B přicházejí. Začněte nový rok dobrým skutkem.   Přivítejte ve svých domovech koledníky Tříkrálové sbírky, kteří se vypraví 1. – 14. ledna 2018 zvěstovat šťastný nový rok také v Moravskoslezském kraji a Jesenicku. Jejich koledování přinese radostné poselství nejen do vašeho...

Tříkrálová sbírka 2018

Kontakt Pořízková Lenka.   Charita Hrabyně Hrabyně 212 74767 Hrabyně tel. 553775370                     Mobil 731 625 869   www.hrabyne.charita.cz www.dilnyhrabyne.charita.cz POMÁHÁME, POMÁHEJTE S...

Tříkrálová sbírka 2017 aktuálně

Využitý výtěžku Tříkrálové sbírky Charity Hrabyně 2016

02.02.2017 18:51

Tříkrálová sbírka 2017 Charitě Hrabyně

01.02.2017 13:07
  Všem dárcům, koledníkům, obecním úřadům, farnostem a spolupracovníkům děkujeme!!! Za Charitu Hrabyně František Horsák ředitel a Eva Matějová koordinátor sbírky. Výsledky a vše o TKS zde
1 | 2 | 3 >>