Duchovní služby

 

V rámci duchovních služeb jsou zabezpečené pravidelné bohoslužby..Bohoslužby se konají pravidelně v úterý a v sobotu v 15:30.  Kaple Charitního centra sv. Kláry je otevřená v úterý,  ve čtvrtek a v sobotu v čase od 14:00 do 17:00. Každý čtvrtek je příležitost k soukromé adoraci a společné modlitbě  v průběhu celého roku kromě letních prázdnin. Duchovní obnova je další možnost k prohloubení vědomostí a víry, kterou tu člověk může absolvovat. Pro věřících, kteří pro svůj nemoc nemohou opustit svůj postel je zabezpečená návštěva kněze. Duchovní správcem byl od 1.9.2014 pověřen biskupem Ostravsko-Opavské diecéze Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem  otec  P. Jan Larisch, Th.D., Od roku 2018 je k dipozici i nemocniční kaplan Mgr.Lubomír Tomeček, trvalí jáhen. Nemocníční kaplan  vede káždý  čtvrtek společnou adoraci a společnou modlitbu. Dále nabizí dalš duchovní služby: duchovní rozhovory, společná modlitba, umožnění kontaktu knězem, přinášení Eucharistie na přijetí svátosti,

Bohoslužby a kaple
 

Sobota: 15:30   Mše svatá

Úterý     15:30   Mše svatá

Čtvrtek: 15:30   Adorece a
prostor pro společnou
modlitbu

 

Provoz komunítního centra

Úterý:      14:00 - 16:30
Čtvrtek:   14:00 - 16:30
Sobota:   14:00 - 16:30
                 Neděle:   
od 15.9.2019 do 30.4.2020
                 Zavřeno:
od 1.5.2020 do 15.9.2020

                14:00 - 16:30     
                  Otevřeno:

Možnost návštěvy kaple, zapůjčení duchovní literatury.

 

 

Kontakt na duchovní správce

 

 P. Jan Larisch, Th.D.  

 E-mail: jlarisch@doo.cz  

 Mobil: +420 732 838  899     

 Bílovecká 50/548               

 721 00 Ostrava-Svinov   

 Publikační činnost P.Jana Larische

 

Kontakt na nemočního kaplana
pro CSS a RÚ

Mgr. Lubomír Tomeček, trvalý jáhen

Email: lubomir.Tomecek.@seznam.cz
Mobil: 773 217 256