Duchovní služby

 

V rámci duchovních služeb jsou zabezpečené pravidelné bohoslužby..Bohoslužby se konají pravidelně v úterý a v sobotu v 15:30.  Kaple Charitního centra sv. Kláry je otevřená v úterý,  ve čtvrtek a v sobotu v čase od 14:00 do 17:00. Každý čtvrtek je příležitost k soukromé adoraci a společné modlitbě  v průběhu celého roku kromě letních prázdnin. Duchovní obnova je další možnost k prohloubení vědomostí a víry, kterou tu člověk může absolvovat. Pro věřících, kteří pro svůj nemoc nemohou opustit svůj postel je zabezpečená návštěva kněze. Duchovní správcem byl od 1.9.2014 pověřen biskupem Ostravsko-Opavské diecéze Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem  otec  P. Jan Larisch, Th.D.,

 

Bohoslužby a kaple

 

Úterý:     15:30    Mše svatá

Sobota:  15:30    Mše svatá

 

Čtvrtek:  15:30   Modlitby, Adorace, Pohovory

                            Individuální setkávání

 
 

Provoz komunítního centra

 

Úterý:       14:30 - 17:00
 
Čtvrtek:    14:30 - 17:00     
 
Sobota:    14:30 - 17:00
 
 

Možnost návštěvy kaple, zapůjčení duchovní literatury.

 

Kontakt na duchovní správce

 

 P. Jan Larisch, Th.D.  

 E-mail: jlarisch@doo.cz  

 Mobil: +420 732 838  899     

 Bílovecká 50/548               

 721 00 Ostrava-Svinov   

 

 Publikační činnost P.Jana Larische