Využití TKS 2020 v Charitě Hrabyně

Využití TKS 2020 v Charitě Hrabyně

Využití letošní Tříkrálové sbírky 2020 bude použit na rozvoj a provoz charitního a duchovního centra sv. Kláry v Hrabyni a také na rozvoj a udržitelnost chráněných dílen, které zaměstnávají zdravotně znevýhodněné spoluobčany, jenž jsou těžko zaměstnavatelní na volném trhu práce.

 •  Komunitní a duchovní služby sv.Kláry v Hrabyni              60 000 Kč

   Chráněné dílny a úseky dílen                                           50 000 Kč

   Správa a sídlo Charity Hrabyně                                      130 000 Kč

   Dovybavení úseku dílen v Hrabyni                                    45 000 Kč

   Dovybavení úseku dílen Ostrava-Koblov                           50 000 Kč

   Dovybavení úseku dílen Ostrava-Polanka nad Odrou        60 000 Kč

  Podrobní přehled výužití TKS 2020 zde