Schönstattské hnutí

Schönstattské hnutí

V sobotu 18.11.2017 v kapli sv.Kláry  charitního centra Rehabilitačního ústavu Hrabyně u Ostravy byly při mši sv. v 15:30 za asistence tamního duchovního správce P .Františka Kufy  přijaty zasvěcením Panně Marii - MTA, do ligy sch.maminek dvě nové maminky.  Foto ropotář