Pouť ke svaté Kláře

Pouť ke svaté Kláře

Dne 10.srpna se konala tradiční pouť ke sv. Kláře. Slavnostní mši svatou sloužil novokněz Lukáš Dořičák, po ní  vystoupila Jistebnická 13, hráli k poslechu i k tanci, vytvořili velmi příjemnou a veselou atmosféru. 

Děkujeme všem, kteří svou přítomností podpořili naši slavnost. 

 

  

Více fotek