Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

Hlavní pouť Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni se konala ve dnech 15. – 16. srpna 2015. V sobotu v 15.30 byla sloužená mše svatá za Charitu Hrabyně a obyvatel rehabilitačního centra Hrabyne. Jako každým rokem jsme se zapojili i do aktivit prodeje. Nabízeli jsme naše populární harabyňské oplátky a drobné ruční práce. Foto zde: