Charita vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Charita vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Matka samoživitelka musela po uzavření škol zůstat se dvěma malými dětmi doma. Místo mzdy dostane 60 procent svého běžného příjmu v podobě ošetřovaného. Díky dotovaným obědům měly dřív děti možnost naobědvat se ve školní jídelně, teď jí pro ně chybějí peníze na jídlo. Mohla by požádat o zvýšení výživného, ale soudy omezily svou činnost. Navíc se bojí, že přijde o práci.

Takové příběhy teď odborníci v charitních poradnách po celé republice slýchají mnohem častěji než dřív. Výpadek či snížení příjmů, ztráta zaměstnání, uplynutí lhůt kvůli omezení činnosti úřadů a riziko ztráty dávek, ale i nedostatek potravin. Analýza dopadů prvních 14 dní mimořádných opatření vlády nám ukázala nejčastější problémy, kterým teď lidé čelí. Největší problémy budou mít ti, kteří si nedokázali vytvořit peněžní rezervu a souběžně na ně dopadají následky ochranných opatření. Nejohroženějšími skupinami jsou přitom rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužení lidé, agenturní zaměstnanci a obecně lidé bez standardní pracovní smlouvy a OSVČ.

Vláda již schválila podporu zaměstnavatelů a dílčí podporu OSVČ a aktuálně projednává odložení splátek dluhů, půjček a hypoték. Očekáváme však, že mnoho lidí se přesto ocitne v nouzi a stát ani kraje jim nepomohou. „Ti nejohroženější navíc potřebují naši pomoc ihned. I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak vždycky budou existovat lidé, kteří propadnou sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty nejpotřebnější a já prosím všechny, kterým není osud této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

 

 Můžete také přispět prostřednictvím portálu: darujme.cz

Podpořte adresně

převodem na účet

44665522/0800

VS 90619

 

Pošlete DMS na číslo 87 777

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:

DMS CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90

DMS TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90

Zdroj:  Charita.cz