Tříkrálová sbírka 2017 Charitě Hrabyně

01.02.2017 13:07

 

Všem dárcům, koledníkům, obecním úřadům, farnostem a spolupracovníkům děkujeme!!!

Za Charitu Hrabyně František Horsák ředitel a Eva Matějová koordinátor sbírky.

Výsledky a vše o TKS zde