Pravidla sbírky

 

Tříkráloví koledníci. Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi.

 

Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů a na počátku koledníkům zpravidla žehnají biskupové a kněží.

 

Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obs Průkazka koledníka - líc.ahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.                             
                                                                  

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jednat o podvod.

Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu kdokoli. Nemůžeme ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).
 Zdroj: Charita Česká republika – TKS

 

                   

                Generální partner                                  Hlavní patner                       Hlavní mediální patner       
              Charity České repulbliky              Charity České repulbliky                Charity České repulbliky                            

 

                                 

              Mediální patner
         Charity České repulbliky   

 

 
Charity České repulblikyCharity České repulbliky
 

                   

                Generální partner                                  Hlavní patner                       Hlavní mediální patner       
              Charity České repulbliky              Charity České repulbliky                Charity České repulbliky                            

 

                                                                                             

                                                                      Mediální patner
                                                               Charity České repulbliky