Slovo prezidenta DCHOO 

Moje milá charitní rodino, 
tento týden ve čtvrtek 2. února budeme slavit církevní svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný Hromnice. Svátek jako takový z historického hlediska připomíná událost obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, kterou podle pravidel židovské víry byli Josef s Marií povinní učinit. Tehdy více méně náhodní účastníci tohoto obřadu – stařec Simeon a prorokyně Anna – poznali v malém dítěti Ježíši „světlo k osvícení národů“. 
Řečeno srozumitelně: tímto svátkem má být člověku sdělena pravda o existenci světla, které je silnější než jakákoliv temnota. Nejde ale o světlo či temnotu ve smyslu fyzikálním, tj. poměřování dne a noci podle východu a západu slunce, ale ve smyslu teologickém znamenajícím jistotu, že postoj lásky je jediným smysluplným postojem utvářejícím život člověka. Buďme si jisti tím, že ze strany Pána Boha je tento postoj lásky k nám lidem neodvolatelným.
                                                                                                                                                
                                                                                                     Prezident DCHOO     P. Jan Larisch, Th.D.