Důležité informace, duchovní zprávy, modlitby a odkazy na duchovní pořady

Charita Hrabyně -  Komunitní centrum připravilo informativní stránku, kde na jednom místě přináší duchovní zprávy, modlitby, návod na domácí adoraci a online přenosy. V období karantény v České republice v těžké době, kvůli nákaze Covid 19 -  koronaviru.

.

 

 
 
 
 

Modlitby

Novéna za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí

Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení nákazy a uzdravení celého národa. Chceme o to prosit na základě Ježíšovy výzvy v evangeliu. S vírou v jeho jméno. Vždyť těm, kdo věří, je možné všechno; s Ním, v Něm, skrze Něj a pro Něho. (srov. Jan...

Litanie pro čas pandemie nemoci Covid-19

Pravý Bože a pravý Člověče, skutečně přítomný v této Nejsvětější svátosti, – klaníme se Ti, Pane. Náš Spasiteli, Bože-s-námi, věrný a oplývající milosrdenstvím, – klaníme se Ti, Pane. Králi a Pane celého stvoření a dějin, – klaníme se Ti, Pane. Vítězi nad hříchem a nad...

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dnes, 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže. Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného...

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru?

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru? Papež František doporučuje „zpověď touhy".  Zdroj. Cirkev.cz

Oznámení k mimořádné opatření z důsledku koronaviru

Vyjádření generálního sekretáře ČBK k neprodloužení nouzového stavu

V souvislosti s neprodloužením nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 11. února 2021 lze v tuto chvíli pouze konstatovat, že nouzový stav skončí 14. února 2021 o půlnoci. Nelze ovšem předpokládat, že v současné epidemiologické situaci nebudou...

Popelec v koronavirové době

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala nótu o udělování popelce v době pandemie. Podle dokumentu datovaného dnem 12. ledna 2021 a podepsaného prefektem kongregace, kardinálem Robertem Sarahem, a jejím sekretářem, arcibiskupem Arthurem Roche, se kněz po požehnání popela a pokropení svěcenou...

Vláda schválila přechod do pátého stupně systému PES

Vláda ČR na svém dnešním zasedání schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela. Od 24. prosince do 26. prosince ještě platí čtvrtý stupeň systému PES, tedy 20 procent obsazenosti....

Katolický týdeník ke stažení opět vždy od soboty zdarma

Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na náš web můžete rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti. Zároveň Vás prosíme o podporu,...

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je...

1 | 2 >>

 Biskupství ostravsko-opavské