Důležité informace, duchovní zprávy, modlitby a odkazy na duchovní pořady

Charita Hrabyně -  Komunitní centrum připravilo informativní stránku, kde na jednom místě přináší duchovní zprávy, modlitby, návod na domácí adoraci a online přenosy. V období karantény v České republice v těžké době, kvůli nákaze Covid 19 -  koronaviru.

.

 

 

 

Modlitby

Novéna za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí

Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení nákazy a uzdravení celého národa. Chceme o to prosit na základě Ježíšovy výzvy v evangeliu. S vírou v jeho jméno. Vždyť těm, kdo věří, je možné všechno; s Ním, v Něm, skrze Něj a pro Něho. (srov. Jan...

Litanie pro čas pandemie nemoci Covid-19

Pravý Bože a pravý Člověče, skutečně přítomný v této Nejsvětější svátosti, – klaníme se Ti, Pane. Náš Spasiteli, Bože-s-námi, věrný a oplývající milosrdenstvím, – klaníme se Ti, Pane. Králi a Pane celého stvoření a dějin, – klaníme se Ti, Pane. Vítězi nad hříchem a nad...

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dnes, 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže. Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného...

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru?

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru? Papež František doporučuje „zpověď touhy".  Zdroj. Cirkev.cz

Oznámení k mimořádné opatření z důsledku koronaviru

Pašije ke stažení

Se vstupem do Svatého týdne a o velikonočním triduu nás opět čeká četba a poslech dlouhých textů pašijí. Nebojme se proto uchopit tyto notoricky známé evangelní texty trochu jinak: abychom je s chutí a se zápalem předčítali, abychom jim s otevřeným srdcem a myslí naslouchali – znovu a nově. V...

Výjimka ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby

Vláda ČR včera (26. března) vydala usnesení, kterým uděluje výjimku ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby na dny 1. dubna 2021 (Zelený čtvrtek), 2.dubna 2021 (Velký pátek) a 3. dubna 2021 (Bílá sobota - Velikonoční vigilie). Za účelem návštěvy bohoslužby je možné vycházet v tyto dny až do...

Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě. Od 1. března nebude možné z důvodu...

Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu

Milí bratři a sestry,   s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!   Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10%...

Vyjádření generálního sekretáře ČBK k neprodloužení nouzového stavu

V souvislosti s neprodloužením nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 11. února 2021 lze v tuto chvíli pouze konstatovat, že nouzový stav skončí 14. února 2021 o půlnoci. Nelze ovšem předpokládat, že v současné epidemiologické situaci nebudou...

1 | 2 | 3 >>

 Biskupství ostravsko-opavské