AKTUALITY

Výroční pouť ke sv. Kláře

 

V Komunitním centru Charity Hrabyně se pouť tentokrát nesla v duchu oslav dvacátého výročí otevření komunitního centra a patnáctého výročí založení Charity Hrabyně. Pouť začala již v pátek, kdy proběhl Den otevřených dveří v jednotlivých střediscích a to v Polance nad Odrou, kde je Pošta panter a kompletační dílna, v Ostravě – Koblově,  kde je rovněž kompletační dílna a třídění elektroodpadu a v Hrabyni, kde kromě Komunitního centra a ředitelství , jsou zahrnuty také technické služby. Od pátku bylo možné shlédnout vzpomínkovou výstavu fotografií 2002 – 2022, výstava je stále k dispozici. Zároveň, probíhala výstava  Svědkové lidskosti, ta již byla přesunuta. Hlavní sobotní program, byl zahájen  poutní mši svatou, kterou celebroval novokněz  P. Mgr. Lukáš Gelnar,  který uděloval po mši svaté novokněžské požehnání. Program pokračoval dvěma přenáškami, první byla přednáška k 100. výročí charity, kterou přednášel  P. Jan Larisch,Th.D., druhou přednášku  k výročí Charity Hrabyně,  měl ředitel Charity Hrabyně František Horsák. Poté následovala volná zábava s hudebním programem s DJ Martinem Davidem. Po celé sobotní odpoledne bylo připraveno bohaté občerstvení.

                                                                 

 

Den obce v Mokrý Lazcích

V sobotu 25.června 2022 Charita Hrabyně byla přítomná na Dni obce v Mokrých Lazcích.
Chtěli bychom poděkovat panu starostovi Šteyerovi za pozvání.
Mohli jsme se tak prezentovat s našimi výrobky.
Moc děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili.

    

GRILOVÁNÍ S PŘEKVAPENÍM

Komunitní centrum sv. Kláry Charity Hrabyně, připravilo v rámci volnočasových aktivit, odpoledne z opékáním. Za krásného počasí byla příležitost posedět s přáteli při poslechu lidové hudby. Děkujeme panu Hrůzovi z Ostravy - Poruby, který skvěle hrál na harmoniku.

      


1 | 2 >>