AKTUALITY

NADACE ČEZ POMOHLA FINANČNĚ PŘI REKONSTRUKCI CHRÁNĚNÝCH DÍLEN PO POŽÁRU V OSTRAVĚ-KOBLOVĚ

Děkujeme NADACI ČEZ                     

za poskytnutí finančního příspěvku 50 000,-Kč na pomoc v krizovém období při vyhoření naši dílny.

Chráněné dílny obnovily provoz s pomocí firmy Liberty Ostrava, a. s.

Po požáru, který na konci září zničil chráněné dílny v Ostravě-Koblově, mohou zaměstnanci dílen pokračovat v práci v náhradních prostorách. Za symbolickou 1 Kč je Charitě Hrabyně nabídla k užívání společnost Liberty Ostrava, a. s. Náhradní zázemí v Ostravě-Kunčicích umožní pokračovat v kompletačních pracích pro firmu Lena, která s Charitou Hrabyně dlouhodobě spolupracuje.

„Rád bych touto cestou poděkoval společnosti Liberty Ostrava, a. s., která nám poskytla prostory pro pokračování provozu chráněných dílen. Od poloviny listopadu zde naši pracovníci kompletují hračky a my tak můžeme dokončit zadanou zakázku,“ sděluje ředitel Charity Hrabyně František Horsák a dodává: „poděkování patří také pracovníkům Diecézní charity ostravsko-opavské, kteří nám pomáhali s likvidací škod po požáru a také p. Vojtěchu Orlíkovi, vedoucímu pastoračních projektů ostravsko-opavského biskupství, který nám nabídl zapůjčení mobiliáře pro nové prostory dílen.“

V chráněných dílnách v Koblově pracovalo 12 zaměstnanců, kteří kompletovali hračky, třídili elektroodpad a pracovali na kompletačních pracích pro automobilky. Po požáru se část prací přesunula do Polanky, ve které má hrabyňská Charita zázemí. Hledání tzv. „čistého provozu“ pomohla vyřešit společnost Liberty Ostrava, a. s. „Když jsme viděli výzvu, moc dlouho jsme se nerozmýšleli a našli řešení. Budova u hlavní brány huti byla shodou okolností prázdná a umožňovala bezbariérový přístup, tak aspoň našla smysluplné využití,“ řekl Jakub Juříček, personální ředitel LIBERTY Ostrava.“ 

Provoz dílen se po opravách do Koblova vrátí začátkem nového roku.

 

Chráněné dílny dávají možnost zdravotně znevýhodněným zapojit se do pracovního procesu a zvýšit tak svou šanci na volném trhu práce. Motivují je zároveň v hledání pracovního uplatnění i mimo chráněné prostředí. Celkový chod chráněných dílen Charity Hrabyně je upraven podle zdravotního stavu zaměstnanců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a zdravotní omezení.

 

                                       

Požár zničil chráněné dílny v Koblově. Pomozte nám najít náhradní prostory a zachovat provoz dílen.

"Požár vypukl v neděli 27. září a všiml si ho vrátný, který hlídá areál. Po dohašení na místo dohlížela do úterý policie ČR a aktuálně čekáme na oficiální závěry vyšetřování a vyjádření pojišťovny," popisuje nešťastnou událost ředitel Charity Hrabyně František Horsák. "Dle předběžného vyšetřování požár způsobila technická závada. Oheň zlikvidoval téměř vše a my teď řešíme zejména to, abychom mohli pokračovat ve výrobě a lidé nepřišli o práci," doplnil ředitel Horsák.

Heldáme náhradní prostory pro chráněné dílny

Pro dočasné fungování chráněných dílen hledáme místo, kde by bylo možné přesunout výrobu do doby, než vše dáme do původního stavu.

Hledáme:

  • prostory pro dílny o rozloze cca 200 m2,
  • místo: Ostrava,
  • prostory by měly být bezbariérové (zaměstnáváme osoby s handicapem),
  • součástí by měl být přístup pro nákladní auto / rampa,
  • součástí by měly být skladovací prostory,
  • součástí by mělo být sociální zázemí (WC, kuchyňka, šatna).

Pokud nám můžete nabídnout pomoc, kontaktujte ředitele Charity Hrabyně:

František Horsák
Tel.: 731 625 640
E-mail: frantisek.horsak@hrabyne.charita.cz


Celkový chod chráněných dílen v Hrabyni je upraven podle zdravotního stavu zaměstnanců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a zdravotní omezení. Většina zaměstnanců se zdravotním postižením pracuje v technicko-montážní dílně v Ostravě-Koblově, aktuálně je to 12 členný tým, který v dílnách montuje hračky, třídí elektroodpad a provádí další montážní práce např. pro automobilky.

Chráněné dílny dávají šanci zdravotně znevýhodněným zapojit se do pracovního procesu a zvýšit tak svou šanci na volném trhu práce. Motivují je zároveň v hedání pracovního uplatnění i mimo chráněné prostředí. 

Zdroj: dchoo.cz

Publikační činnost našeho duchovního správce otce P. Jana Larishe ThD.

 

Teolog a historik P. Jan Larisch, ThD., který působí jako svinovský farář a prezident Diecézní charity objevil pro diecézi již nejednu osobnost z její minulosti. Novou tváří je Mons. ThDr. P. Franz Linke - katecheta, pastoralista, politik a probošt kapituly u kostela sv. Václava v Mikulově. Právě v těchto dnech uplyne 140 let od jeho narození a jeho životní osudy jsou popsány v nové publikaci, která vyšla v ediční řadě Osobnosti ostravsko-opavské diecéze.

Tento mimořádný kněz pocházel z Krnova, kde se narodil 25. října 1880 v chudé rodině punčocháře. Tehdy bylo město téměř osídleno výhradně německým obyvatelstvem a při pátrání po archivech bylo nutné projít stohy spisů v němčině. Autor publikace dokázal podrobně zmapovat příběh člověka, který by zcela jistě upadl v zapomnění.

Krnovský rodák Franz Linke se vydal studovat do Kroměříže, kde 27. června 1900 složil zkoušku dospělosti. Na kněze byl po složení příslušných zkoušek a absolvování kněžské formace vysvěcen 5. července 1904. Nastoupil do farnosti Libina na Šumpersku a zde ve funkci farního vikáře a později katechety na měšťanské škole prožil sedm let svého kněžského života.

S počátkem školního roku 1911/12 přesídli do Olomouce, aby zde 23 let působil jako katecheta na chlapecké měšťanské škole. Nespokojil se však jen s výkonem své funkce, ale z vlastní iniciativy se ve prospěch budování Božího království angažoval v německém křesťansko-sociálním spolku v Olomouci. V té době také dokončil postgraduální studium a zdálo se, že jeho další nasazení se bude ubírat cestou církevního historika – pedagoga na bohoslovecké fakultě. To se ale nestalo. Pán Bůh měl s nyní už doktorem teologie Franzem Linkem jiné plány.

Se vznikem Republiky československé se změnilo postavení místního německého etnika včetně německých katolíků. Bylo potřeba se k tomu postavit čelem. Jedním z těch, kteří takto situaci pochopili, byl i P. Franz Linke. Začal v olomoucké arcidiecézi organizovat kněze německé národnosti jako předseda Jednoty německého katolického duchovenstva, ustavené v roce 1919. Angažoval se v nově vzniklém Lidovém spolku německých katolíků a také v Německém křesťanském tělocvičném spolku.

Pracoval rovněž v politické oblasti jako člen německé křesťansko-sociální lidové strany a to nejen na úrovni města Olomouce, ale byl také zvolen v roce 1929 zastupitelem v Moravskoslezském zemském parlamentu. Stal se v něm členem zemského výboru (zemské vlády), v němž pracoval až do začátku roku 1937.

Když byl v roce 1934 už jako obecně uznávaná osobnost jmenován proboštem Význačné kapituly sv. Václava v Mikulově, ukončil svou činnost v olomoucké arcidiecézi, později také svou politickou činnost a věnoval se především pastorační práci. Kromě jiného se už v roce 1934 zapojil jako aktivní účastník do brněnské diecézní synody, v roce 1935 se podílel na Celostátním katolickém sjezdu v Praze. Nejvýznamnější z jeho pastoračních aktivit pak byl eucharistický kongres, který zorganizoval v září 1936 v Mikulově při příležitosti 300. výročí smrti olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichsteina. Ten se setkal s mimořádnou odezvou jak mezi německými, tak i českými účastníky.

Po podpisu mnichovské dohody byl ustanoven generálním vikářem pro sudetskou část brněnské diecéze. tj. pro 104 farností a cca 180 000 katolíků. Doba nebyla ani pro církev ani pro Franze Linkeho jednoduchá. Jeho pastorační prioritou byla trvalá formace kněží a to jak po stránce spirituální, tak i pastorační. Organizoval pravidelné měsíční duchovní obnovy, nabízel a doporučoval vzdělávací kurzy pro hledání nových pastoračních cest.6,

Byl trvale sledován německou tajnou policií, to se odrazilo i na jeho zdraví. Naprosto bez jakéhokoliv náznaku změny zdravotního stavu náhle zemřel dne 29. prosince 1944 na krvácení do mozku. Je pochován na hřbitově v Mikulově.

Jeho odkaz a vzorem nám všem je jeho bytostné přesvědčení a příkladná ochota pracovat pro církev, ochota nasadit pro blaho bližních všechny své síly i schopnosti. I přes mnohá ocenění včetně vysoké církevní funkce, kterou zastával, zůstával pořád páterem Franzem, který chtěl být nablízku všem lidem.

Novou publikaci, kde se dozvíte daleko víc o životě P. Franze Linkeho, je možné zakoupit na recepci ostravsko-opavského biskupství na Kostelním náměstí v Ostravě.

Napsal Mgr. Bc. Pavel Siuda

Zdroj: ood.cz

Podpořte nás, když nakupujete!

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.  Aby jste to měli snadné, přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVT.

  1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu – Pomocníka. Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace.
  2. Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho chcete podpořit. V našem případě je to Charita Hrabyně
  3. Nakupte, jak jste zvyklí.

VÍCE ZDE

Hrabyňská pouť 2019

Ve dnech 17.-18.8.2019 se konala hrabyňská pouť.

Mše svatá za poutníky rehabilitačního centra Hrabyně se konala  v sobotu v 15.30.

Více fotek

 

Setkání klientů a personálu

V rehabilitačním areálu na půdě Charity Hrabyně proběhlo v pátek 21.6.2019 odpoledne setkání klientů a personálu Charitního střediska matky Terezy Charity Ostrava.

Zpívalo se, povídalo i smálo a klienti si pochutnali na výborných koláčích, kávě a grilovaných klobáskách. Počasí nám přálo a atmosféra byla příjemná.

Zpětná vazba svědčí o tom, že akce se vydařila a bylo by prospěšné v něm pokračovat.  Je to výzva a současně i úkol pro organizátory obou charit.

 Více fotek

 

1 | 2 >>